Načítavam...

Misia

Oslovenie a udržanie talentu

Súčasný fenomén odlivu mozgov hlavne mladšej generácie vnímame ako nepriaznivý dôsledok doby, ktorý čím skôr dokážeme zvrátiť tým lepšie pre celú našu spoločnosť. Súhlasíme s potrebou mladých talentov naberania skúseností v zahraničí, za predpokladu, že budú dostatočne motivovaní sa vrátiť uplatniť tieto skúsenosti na domácej pôde. Preto je našou snahou vytvoriť pracovné prostredie naplnené zaujímavými príležitosťami, jedinečnými výzvami a príjemnou priateľskou atmosférou v takej miere, v ktorej bude dostatočne atraktívne pre mladé talenty či už pre návrat domov alebo budovanie skúsenosti bez vycestovania. Túto snahu aplikujeme nie len na naše interné potreby ale aj ako servis pre našich klientov.

Partner pre klienta

Úspech projektu spočíva v dobre nastavených očakávaniach a následne v hladkej spolupráci. Kľúčom k naplneniu týchto predpokladov je porozumenie ktoré sa dá jedine formovať na dobre postavených vzťahoch. Preto každý náš klient má svojho dedikovaného partnera, ktorý je jeho pravou rukou a dokáže ho vždy informovať o stave projektu, možných rizikách alebo príležitostiach. Správnosť nášho postupu je priamo odzrkadlená na perpetuálnej spolupráci s tým istým klientom na ďalších projektoch.

Ľudský faktor

To ako dobre sa darí celej spoločnosti je sumou odrazov toho ako sa darí jej jednotlivcom. a keďže sa snažíme fungovať v priateľskej, a dalo by sa povedať že až v rodinnej atmosfére je nám prirodzené zaujímať sa a starať sa o blaho každého člena teamu. Prostredie spolu so zázemím, ktoré sme vybudovali (a pravidelne prispôsobujeme meniacim sa potrebám) dokáže v maximálnej miere reflektovať jedinečné potreby jednotlivca, tým udržiavať komfort, pocit slobody a radosti so sebarealizácie a tak napredovať k vzájomne úspešnej budúcnosti.

Partneri

STU FAD
STU FAD
Arkon
Eset
Middle Cap
Wood Company
Hosu
OCCAM
Atelier Fabrici
Immocap
Atelier Fabrici
Tvar Architekti
NOO Architekti
Top