Načítavam...

INFLOW

Kto sme

Sme silný tím, ktorý poskytuje komplexné služby v odvetví realít, s dôrazom na architektúru a manažment projektov.

Chceme byť partnerom pre tých, ktorí majú odvahu naplniť svoje vízie o kvalitnom priestore pre prácu, súkromie aj voľný čas.

Riešenia, ktoré spolu vytvoríme, majú ľuďmi pohnúť, zmeniť zaužívané spôsoby alebo reagovať na súčasné problémy. Jednoducho, vytvoriť skutočnú hodnotu.

Prečo INFLOW

Kreativita a nasadenie

Veríme, že za každým dobrým riešením stojí kreativita a voľný tok myšlienok. Radi sa pýtame „prečo“, aby sme odkryli racionálny základ každého zadania, a následne dali priestor kreatívnemu potenciálu a skúsenosti. Ak sme pri projektoch od začiatku a pomáhame pochopiť a zadefinovať víziu našich klientov, vieme priniesť najväčšiu pridanú hodnotu.

Expertíza a profesionalita

Vychádzame z našich skúseností a súčasných odborných trendov a riešení. Prešli sme si prostredím dodávateľa, klienta, investora aj konzultanta. Ponúkame tak 360-stupňový komplexný pohľad na projekt, vieme identifikovať a maximalizovať jeho príležitosti ale aj otvorene popísať možné riziká.

Jednoduchosť a prehľadnosť

Veci majú byť tak jednoduché, ako sa dá. Veríme v kvalitne odvodenú prácu a záleží nám na detailoch. Spolu so skúsenými a kreatívnymi odborníkmi prinášame odbornosť, usporiadanú do efektívneho a prehľadného systému práce.

Dôvera a férovosť

Medzi nami a klientami sa sľuby neberú na ľahkú váhu. Držíme slovo a pri každej našej činnosti nám záleží na atmosfére dôvery a partnerstve.

Čo robíme

Investorom, klientom a našim partnerom pomáhame hľadať a zhmotniť ich vízie o životnom alebo pracovnom priestore.

A tieto vízie vieme preniesť aj do reality – od projektovania, cez tendrovanie dodávateľov a riadenie povoľovacích procesov, až po manažovanie výstavby a odovzdanie stavby jej finálnym užívateľom.

 • development management, vrátane štúdií realizovateľnosti a akvizícií
 • architektúra a expertíza pre retail, workplace a rezidencie / výber koncepčného architekta
 • projekcia a value engineering
 • projektový manažment pre dizajn, povoľovací proces a stavbu, vrátane tendrov, stavebného dozoru a vedenia stavieb

INFLOW a životný cyklus projektu

1

Stratégie a príležitosti

Stratégie a príležitosti

 • Analýza trhu
 • Vyhľadávanie príležitosti prostredníctvom agentov
 • Vyhľadávanie príležitosti mimo trhu
2

Štúdia

Štúdia

 • Hmotovo-priestorové overenie s ohľadom na stavebnú ekonomiku, fázovanie atď.
 • Štúdia uskutočniteľnosti (feasibilita)
 • Identifikovanie hodnôt a propozície projektu
 • Definovanie lokálneho programu
 • Mobilizácia tímu
3

Dizajn

Dizajn

 • Príprava zadania pre architekta
 • Výber architekta (koncepčný, lokálny) – formou verejnej súťaže alebo architektonickej súťaže
 • Projektový manažment – vedenie architekta, hodnotenie plnenia zadania a priebežné hodnotenie ziskovosti projektu
 • Aktualizácia stavebných nákladov počas procesu projektovania
 • Architektonické a projekčné práce
4

Povoľovací proces

Povoľovací proces

 • Stanovenie stratégie povoľovacieho procesu s ohľadom na čas a riziká
 • Inžiniering
5

Predaj / Prenájom

Predaj / Prenájom

 • Stanovenie stratégie predaja / leasingu
 • Stanovenie marketingovej stratégie
 • Služby transakčného poradenstva
6

Realizácia

Realizácia

 • Tender
 • Manažment výstavby
 • Autorský a stavebný dozor
 • Kontrola Kvality

Hodnoty

Autenticita

Iba otvorenosť a autentickosť sú cestou k pravdivým riešeniam a čestným vzťahom.

Zvedavosť

Neustále hľadanie odpovedí na zaujímavé otázky je niečo, čo nás posúva dopredu.

Kritické myslenie

Všetky informácie chceme pochopiť v čo najširších súvislostiach a odvodiť z nich poctivé riešenia.

Tím

Inflow boli…

Patrícia Tarkuličová, Tereza Peťovská, Michaela Nagyová, Patrícia Machálková, Lukáš Račko

Kariéra

Náš tím je zložený zo skúsených architektov, stavebných inžinierov a ekonómov, ktorí sú schopní zabezpečiť komplexné profesionálne služby v odvetví realít.

Radi spolupracujeme s ľuďmi, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Ak sa ti náš prístup k práci pozdáva a máš chuť pracovať v prostredi real estate (či už ako dizajnér, projektant či projektový manažér), radi ťa stretneme. Prosím pošli svoje krátke CV na náš e-mail office@inflow.sk.

Top