Načítavam...

INFLOW

Kto sme

Sme silný tím, ktorý poskytuje komplexné služby v odvetví realít, s dôrazom na architektúru a manažment projektov.

Chceme byť partnerom pre tých, ktorí majú odvahu naplniť svoje vízie o kvalitnom priestore pre prácu, súkromie aj voľný čas.

Riešenia, ktoré spolu vytvoríme, majú ľuďmi pohnúť, zmeniť zaužívané spôsoby alebo reagovať na súčasné problémy. Jednoducho, vytvoriť skutočnú hodnotu.

Prečo INFLOW

Kreativita a nasadenie

Veríme, že za každým dobrým riešením stojí kreativita a voľný tok myšlienok. Radi sa pýtame „prečo“, aby sme odkryli racionálny základ každého zadania, a následne dali priestor kreatívnemu potenciálu a skúsenosti. Ak sme pri projektoch od začiatku a pomáhame pochopiť a zadefinovať víziu našich klientov, vieme priniesť najväčšiu pridanú hodnotu.

Expertíza a profesionalita

Vychádzame z našich skúseností a súčasných odborných trendov a riešení. Prešli sme si prostredím dodávateľa, klienta, investora aj konzultanta. Ponúkame tak 360-stupňový komplexný pohľad na projekt, vieme identifikovať a maximalizovať jeho príležitosti ale aj otvorene popísať možné riziká.

Jednoduchosť a prehľadnosť

Veci majú byť tak jednoduché, ako sa dá. Veríme v kvalitne odvodenú prácu a záleží nám na detailoch. Spolu so skúsenými a kreatívnymi odborníkmi prinášame odbornosť, usporiadanú do efektívneho a prehľadného systému práce.

Dôvera a férovosť

Medzi nami a klientami sa sľuby neberú na ľahkú váhu. Držíme slovo a pri každej našej činnosti nám záleží na atmosfére dôvery a partnerstve.

Čo robíme

Investorom, klientom a našim partnerom pomáhame hľadať a zhmotniť ich vízie o životnom alebo pracovnom priestore.

A tieto vízie vieme preniesť aj do reality – od projektovania, cez tendrovanie dodávateľov a riadenie povoľovacích procesov, až po manažovanie výstavby a odovzdanie stavby jej finálnym užívateľom.

 • development management, vrátane štúdií realizovateľnosti a akvizícií
 • architektúra a expertíza pre retail, workplace a rezidencie / výber koncepčného architekta
 • projekcia a value engineering
 • projektový manažment pre dizajn, povoľovací proces a stavbu, vrátane tendrov, stavebného dozoru a vedenia stavieb

INFLOW a životný cyklus projektu

1

Stratégie a príležitosti

Stratégie a príležitosti

 • Analýza trhu
 • Vyhľadávanie príležitosti prostredníctvom agentov
 • Vyhľadávanie príležitosti mimo trhu
2

Štúdia

Štúdia

 • Hmotovo-priestorové overenie s ohľadom na stavebnú ekonomiku, fázovanie atď.
 • Štúdia uskutočniteľnosti (feasibilita)
 • Identifikovanie hodnôt a propozície projektu
 • Definovanie lokálneho programu
 • Mobilizácia tímu
3

Dizajn

Dizajn

 • Príprava zadania pre architekta
 • Výber architekta (koncepčný, lokálny) – formou verejnej súťaže alebo architektonickej súťaže
 • Projektový manažment – vedenie architekta, hodnotenie plnenia zadania a priebežné hodnotenie ziskovosti projektu
 • Aktualizácia stavebných nákladov počas procesu projektovania
 • Architektonické a projekčné práce
4

Povoľovací proces

Povoľovací proces

 • Stanovenie stratégie povoľovacieho procesu s ohľadom na čas a riziká
 • Inžiniering
5

Predaj / Prenájom

Predaj / Prenájom

 • Stanovenie stratégie predaja / leasingu
 • Stanovenie marketingovej stratégie
 • Služby transakčného poradenstva
6

Realizácia

Realizácia

 • Tender
 • Manažment výstavby
 • Autorský a stavebný dozor
 • Kontrola Kvality

Hodnoty

Autenticita

Iba otvorenosť a autentickosť sú cestou k pravdivým riešeniam a čestným vzťahom.

Zvedavosť

Neustále hľadanie odpovedí na zaujímavé otázky je niečo, čo nás posúva dopredu.

Kritické myslenie

Všetky informácie chceme pochopiť v čo najširších súvislostiach a odvodiť z nich poctivé riešenia.

Tím

Zuzana Belešová

Zuzana Belešová

Oleksandra Zaika

Oleksandra Zaika

Peter Staviarsky

Peter Staviarsky

Lenka Ficová

Lenka Ficová

Nicole Končeková

Nicole Končeková

Michal Pulman

Michal Pulman

Lukáš Račko

Lukáš Račko

Patrícia Machálková

Patrícia Machálková

Petra Hlavatá

Petra Hlavatá

Kariéra

Náš tím je zložený zo skúsených architektov, stavebných inžinierov a ekonómov, ktorí sú schopní zabezpečiť komplexné profesionálne služby v odvetví realít.

Radi spolupracujeme s ľuďmi, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Ak sa ti náš prístup k práci pozdáva a máš chuť pracovať v prostredi real estate (či už ako dizajnér, projektant či projektový manažér), radi ťa stretneme. Prosím pošli svoje krátke CV na náš e-mail office@inflow.sk.

Top